Thứ hai, 11.30.2015, 06:31pm (GMT+7)
  Trang nhất
  Hỏi Đáp
  RSS
  Liên kết
  Site Map
  Liên hệ
 
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ ; ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH KHÓA XIII (NHIỆM KỲ 2014-2019) ; CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH DAK LAK LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2014-2019. ; Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia ; Phát huy truyền thống 83 năm của Mặt trận DTTN (18/11/1930- 2013), nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
::| Từ khóa:       [Tìm kiếm nâng cao]
 
Tất cả các tin  
  Giới Thiệu
 » Giới Thiệu Chung
 » Sơ Đồ Tổ Chức
 » Lịch sử MTTQ VN - Đắk Lắk
  Thông tin chung
 » Tin hoạt động
 » Tin phong trào - Thi đua
 » Tin Tổ Chức - Tuyên giáo
 » Tin Dân Chủ - Pháp Luật
 » Tin Dân Tộc - Tôn Giáo
 » Đối ngoại nhân dân
 » Những tấm lòng vàng
 » Hoạt động MTTQ Huyện TP
 » Hình ảnh hoạt động
  Thời sự trong tỉnh
 » Tin Kinh Tế
 » Tin Chính Trị , Xã Hội
 » Thông tin khác
  Các Tổ Chức Thành Viên
  Tiếng nói người dân
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  Góc Thư Giãn
 » Góc Thơ
 » Góc Vui Cười
  Sức khỏe - Đời sống
  Văn Bản Hướng Dẫn
  ::| Đăng ký nhận tin
Tên bạn:
Địa chỉ email:
 
 
 
Thông tin chung » Tin hoạt động
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀCHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009
Thứ năm, 07.23.2009, 04:27pm (GMT+7)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       UỶ BAN TỈNH ĐẮKLẮK                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        BAN THƯỜNG TRỰC                         Buôn Ma Thuột, ngày     tháng  7  năm 2009

             Số:     /BC-MT    

BÁO CÁO

Công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2009.

 

            I- Tình hình chung:

            Trong 6 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh cơ bản thuận lợi; giá cả các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng tuy còn cao nhưng tương đối ổn định; phần đông các hộ nông dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đơn vị kinh tế đã được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, nên đã giải quyết phần nào những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh được giữ vững. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm chống lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tình hình kinh tế - xã hội nói chung còn khó khăn, nhưng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm vẫn ước đạt  5.814 tỷ đồng, đạt 50,49 kế họach năm, tăng 11,07% so với cùng kỳ năm 2008;

            Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khủng hỏang kinh tế thế giới, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh nói chung còn gặp nhiều khó khăn; một số hàng hóa nông sản, xuất khẩu chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu và một số sản phẩm nông dân làm ra giá cả thấp, phân bón không đảm bảo chất lượng, điều đó đang làm cho các tầng lớp nhân dân lo lắng; trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, xuất hiện các băng nhóm thanh thiếu niên hư hỏng đâm chém trộm cắp, cướp giật tài sản, sát phạt lẫn nhau gây thương tích, gây nhiều bức xúc trong xã hội; tình trạng công nhân khiếu kiện đông người, chống đối không sản xuất đòi tăng lương, không chấp nhận các mức khoán mới….vẫn còn xảy ra. Công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật đến các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, kết quả chưa cao.

            Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp đã triển khai thực hiện được một số kết quả cụ thể như sau:

             I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

1- Củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2009, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai, quán triệt đến các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết TW9 khoá X của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống Mặt trận và tổ chức thành viên trong tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 34 năm ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột Giải phóng tỉnh Đắk Lắk, Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước; 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền, kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; 55 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,…từ đó nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử, truyền thống vẻ vang, lòng tự hào đối với Đảng, đất nước và con người Việt Nam. Thành lập Ban Biên tập Thông tin công tác Mặt trận tỉnh và đã phát hành số 01 và số 02, ra mắt trang Web Mặt trận tỉnh;

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, Ban Thường trực Mặt trận tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02-212/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Xây dựng và đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, tổ chức sơ kết giai đoạn I và triển khai đại trà trong toàn tỉnh;  phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu Hỏi – Đáp pháp luật. Quán triệt, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của  Pháp lệnh công chức; tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009; tuyên truyền, hưởng ứng tham gia các họat động Ngày môi trường thế giới (5/6), Ngày gia đình Việt Nam, Tháng hành động Vì trẻ em,…

Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2009, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnhđã phối hợp với các tổ chức thành viên chú trọng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc đa dạng hoá các hình thức tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân; chăm lo củng cố và mở rộng tổ chức, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về khu dân cư; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với HĐND, UBND, các ngành và các tổ chức thành viên. Do đó chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh được nâng cao.

2 – Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh:

Ngay từ đầu năm, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các nội dung đã ký kết. Qua công tác theo dõi, kiểm tra cho thấy hầu hết MTTQ các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai kịp thời các nội dung giao ước thi đua đến cơ sở, tổ chức cho các phường, xã, thị trấn đăng ký thi đua; phân công cán bộ phụ trách theo dõi cụm. Qua  kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và công tác kiểm tra giao ban cụm thi đua cho thấy các huyện, thị xã, thành phố đều thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 6 nội dung trong bản giao ước thi đua; trong đó chú trọng các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động  “Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cụ thể như sau:

a) Cuộc  vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: Ngay từ đầu năm, Mặt trận các cấp đã kịp thời hướng dẫn cho Mặt trận cơ sở, Ban công tác Mặt trận đăng ký, phấn đấu xây dựng khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa năm 2009. Mặt trận các cấp đã lồng ghép 6 nội dung cuộc vận động với nhiều hoạt động phong phú như: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, v.v… Ngay từ đầu năm, Mặt trận các cấp đã tổ chức cho các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình đăng ký các danh hiệu để phấn đấu; phối hợp với các ngành chức năng phúc tra và bình xét công nhận thôn, buôn, tổ dân phố đạt văn hóa 2008 và hộ gia đình, đơn vị 3 năm liền đạt tiên tiến, văn hóa (từ 2006-2008); trong tháng 5, Mặt trận tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương Khu dân cư tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ III thành công tốt đẹp vào ngày 21/4/2009, với 160 đại biểu tham dự.

Triển khai kế hoạch công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS; công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; an toàn giao thông và bảo vệ môi trường năm 2009;

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo điểm chương trình Mặt trận với công tác bảo vệ môi trường tại 2 điểm (tổ dân phố 13 Phường Tân Tiến, Tp Buôn Ma thuột và Buôn Tring 2, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các sở, ngành, trong 6 tháng đầu năm Mặt trận tỉnh đã phối hợp với Ban an tòan giao thông tỉnh tổ chức Sơ kết một năm Chương trình phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2008; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết đợt phát động thi đua kỷ niệm 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989-2009) và 12 năm Ngày ký kết Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắklắk.

b) Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”: Trong dịp Tết Nguyên đán, với tinh thần không để người dân nào bị thiếu đói trong dịp tết, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngòai tỉnh phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo. Riêng Mặt trận tỉnh đã vận động được 320 suất quà, trị giá 460 triệu đồng. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 6 tháng đầu năm đã bàn giao được 83/70 nhà, vượt kế họach giao 13 nhà; 6 tháng đầu năm “ Quỹ vì người nghèo” cấp tỉnh thu được: 1.150.702.515đ, giải ngân xây dựng  111 nhà đại đoàn kết. Hội Cựu Chiến binh các cấp trong tỉnh làm được 53 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; các cấp Công đoàn trong tỉnh đã làm được 23 nhà “ Mái ấm công đoàn”; Hội Nông dân xoá được 23 nhà tạm bợ cho hội viên nghèo; Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh xây dựng được 05 nhà “ Mái ấm tình thương”, vận động được 20.000.000đ xoá nhà tạm bợ.

            Để phục vụ cho đoàn kiểm tra của Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn tiền ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, người nghèo và các hoạt động từ thiện khác đối với Đảng đoàn Mặt trận, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, báo cáo, đồng thời hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị báo cáo và các loại hồ sơ liên quan đến việc tiếp nhận, sử dụng Quỹ người nghèo, quỹ khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng (từ 2004 đến tháng 4/2009) đồng thời  đưa đoàn kiểm tra xuống kiểm tra trực tiếp việc sử dụng các nguồn quỹ trên tại huyện Lắk, Krông Păc và huyện Ea Kar; kiểm tra tại Mặt trận tỉnh. Kết quả kiểm tra cho thấy việc tiếp nhận, quản lý, phân phối sử dụng các nguồn quỹ trên đều đảm bảo nguyên tắc tài chính, không chi sai mục đích.

             3- Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

            a, Về tham gia xây dựng Đảng:

            Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng bằng nhiều hình thức như: góp ý xây dựng tổ chức Đảng, giám sát cán bộ đảng viên và công chức Nhà nước; tổ chức quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt là Chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và triển khai việc viết Nhật ký “Làm theo lời Bác”.

            b, Công tác tham gia xây dựng chính quyền:

            Phối hợp với HĐND, UBND tỉnh tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh với HĐND – UBND tỉnh năm 2008, bổ sung hoàn chỉnh nội dung, tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp công tác năm 2009 và những năm tiếp theo;

             Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa với Ban thường trực MTTQ tỉnh với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, triển khai nội dung phối hợp trong những năm tiếp theo;

             Hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận các huyện, thành phố triển khai giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định 81/TTg-CP về việc hỗ trợ tiền ăn tết cho hộ nghèo năm 2009. Qua giám sát phát hiện 7 đơn vị huyện và thành phố có dấu hiệu sai phạm; trong đó cấp sai đối tượng là 7.145 khẩu, với số tiền 1.411.680.000đ, kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết;

             Báo cáo tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND; làm Công văn đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo việc giải quyết các trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND-UBND xã, phường, thị trấn có số phiếu tín nhiệm dưới 50%. Hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã triển khai giám sát việc giải quyết một số Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND có số phiếu tín nhiệm thấp dưới 50%.

             Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện bình đẳng giới và thực hiện các mục tiêu Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ;

Về công tác giám sát: phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện giám sát việc tạm giữ, tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Đắklắk, việc xét đặc ân, đặc xá; Phối hợp với Ban Ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng Quỹ khuyến công, vốn khuyến nông, Quỹ phát triển HTX của tỉnh; Phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh giám sát việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên;

Về công tác tiếp xúc cử tri: 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội,  HĐND tỉnh tổ chức 5 đợt tiếp xúc cử tri: trước và sau kỳ họp lần thứ 11,12 HĐND tỉnh khoá VII, tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp Quốc hội lần thứ 5, kết quả tổ chức được 111 cuộc, với 9.459 lượt cử tri tham dự, có 1.125 ý kiến, kiến nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổng hợp báo cáo các ý kiến, kiến nghị trên gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phối hợp, cử người tham gia Hội đồng tuyển chọn thẩm phán Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Tổ chức họp các Hội đồng tư vấn góp ý Báo cáo trình Đại hội VII MTTQ Việt Nam và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Nhằm tăng cường và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Mặt trận các xã, phường, thị trấn đã chú trọng trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đi vào hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ. Hầu hết các Ban thanh tra nhân dân, các Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã bám sát vào chức năng giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đặc biệt là hoạt động của cán bộ công chức, đảng viên nơi cư trú; tham gia hoà giải các vụ việc xích mích, các mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng dân cư,…  Tuy nhiên, một số Ban thanh tra nhân dân hoạt động còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; việc giám sát đầu tư cộng đồng còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, đôi khi mang tính hình thức.

4- Công tác đối ngoại nhân dân:

6 tháng đầu năm được sự quan tâm của Ban Thường trực Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cử đ/c Chủ tịch Mặt trận tỉnh đi dự Hội nghị “Xây dựng đường biên giới hoà bình- hữu nghị” giữa Việt Nam- Campuchia, cử 01 Phó chủ tịch đi tham quan học tập kinh nghiệm về bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường du lịch sinh thái tại Thái Lan.

Hội Hữu nghị Việt Nam- Cămpuchia tỉnh đã tổ chức gặp mặt các chiến sỹ tình nguyện Cămpuchia.

Hướng dẫn Mặt trận các huyện biên giới động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Quy chế biên giới.

5- Củng cố tổ chức, bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư:

Hưóng dẫn 3 huyện Đại hội hết nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII (nhiệm kỳ 2009-2014).

 Phối hợp với Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2 thành công tốt đẹp;

Làm Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nước tặng Cờ thi đua và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắklắk  và làm hồ sơ khen thưởng nhiệm kỳ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tỉnh nhiệm kỳ qua.

Tổ chức Hội nghị CBCC cơ quan năm 2008, Đại hội công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2009-2011 với tinh thần trách nhiệm, công khai, dân chủ.

Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy; Ban chỉ đạo Tuần Lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đề bạt 02 phó ban: Ban Dân chủ - Pháp luật và Ban Dân tộc – Tôn giáo theo đúng quy định.

Phối hợp với Cấp ủy huyện Krông Búk (cũ) tham mưu xây dựng Đề án nhân sự cho Ủy ban MTTQ Thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Búk mới, đến nay đã ra mắt Uỷ ban lâm thời MTTQ Việt Nam Thị xã Buôn Hồ và huyện Krông Buk và đã ổn định đi vào họat động.

Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 01 lớp tập huấn công tác mặt trận cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2009 có 190 người tham gia.

6- Công tác Dân tộc – Tôn giáo:

 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh gặp Đoàn đại biểu Tin lành tỉnh trước khi đoàn đi dự Đại hội đồng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam) tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh chọn cử và đưa đòan Già làng tiêu biểu đi dự Hội nghị Già làng tiêu biểu do Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức tại Gia Lai;

 Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 của các Ban Đoàn kết Công giáo Tp Buôn Ma Thuột, Cư Kuin, Krông Búk và dự Hội nghị tổng kết năm 2008 của Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh;

 Làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh về vấn đề “Đạo tràng Phật Đắc” để có kế hoạch hướng dẫn cho bà con Phật tử sinh hoạt thuận lợi.

Ban Thường trực đón tiếp, chúc mừng nhân dịp Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản được tấn phong Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột;

Tổ chức các đoàn đi thăm một số chùa, tịnh xá trong tỉnh; phối hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì các chùa, tịnh xá trong tỉnh  nhân dịp Đại Lễ Phật đản 2009 (PL 2553); thăm và chúc mừng các tôn giáo nhân các dịp lễ trọng.

Nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các sở, ngành trong tỉnh tổ chức đưa đoàn đại biểu già làng tiêu biểu của tỉnh gồm 40 vị đi viếng Lăng Bác và trồng cây lưu niệm tại Khuôn viên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Đến Hùng, Quê Bác và viếng  Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn;

Phối hợp với Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh; chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp huyện vào quý III/2009 và cấp tỉnh  vào quý IV/2009.

Cử cán bộ tham gia Đội phát động quần chúng cùng với Ban Dân vận Tỉnh uỷ.   Phối hợp giải quyết một số vấn đề liên quan đến tôn giáo.

II/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1-Ưu điểm: 6 tháng đầu năm Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tương đối tốt 5 nội dung công tác của Mặt trận như: Đa dạng hoá các hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng; Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phối hợp với Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài và các Hội hữu nghị thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; đặc biệt là đã tập trung mọi điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2009-2014 thành công tốt đẹp.

2- Hạn chế:

- Việc tổ chức, tập hợp các tầng lớp nhân dân vào Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội còn thấp.

- Vẫn còn tình hình khiếu kiện đông người, kéo dài, công nhân đình công…

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn hạn chế dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật còn nhiều.

- Hoạt động giám sát của Mặt trận còn hạn chế, chủ yếu chỉ phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, các ban của HĐND.

III/ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6  THÁNG CUỐI NĂM 2009:

1- Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên và phối hợp với các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2009-2014; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu tòan quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam; từ đó làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh Liệt sỹ; 64 năm, cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam  và tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao cảnh giác các mạng, chống âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã họi, an ninh- quốc phòng của tỉnh 6 tháng cuối năm 2009.

2- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó bám sát vào chủ đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh quyết tâm làm theo “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” với nhiều tâm sgương điển hình tiêu biểu để thiết thực kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3- Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32/BCT của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 02-212/TTg -CP của Thủ Tướng Chính phủ về xây dựng và vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; công tác chỉ đạo điểm Bảo vệ môi trường ở 02 điểm do Trung ương chỉ đạo;

4- Tổ chức Hội nghị biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên toàn tỉnh;

            5- Phối hợp với ngành Tư pháp tổ chức tốt hội thi “Cán bộ tư pháp - hộ tịch phường, xã giỏi năm 2009” và tổ chức Hội thi sân khấu không chuyên về an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh;

            6- Tổ chức ký kết cam kết “Xây dựng đường biên giới hoà bình- hữu nghị” giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia đối với các xã biên giới.

            7- Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam từ xã, phường, thị trấn đến tỉnh;

            8- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn: cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục tổ chức Đêm truyền hình trực tiếp chương trình” Chung tay vì người nghèo lần thứ II/2009 và cuộc vận động “Tòan dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp các ngành thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định 167/TTg; tổ chức tổng kết 20 năm xây dựng Làng văn hoá (1989-2009).

            9- Triển khai kế hoạch công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, HIV/AIDS; công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; An toàn giao thông năm 2009 tại các huyện, thị xã, thành phố; mở 02 lớp tập huấn các chuyên đề trên cho chức việc các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

            10- Tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế, các chương trình phối hợp với HĐND-UBND tỉnh và các sở, ngành đã ký kết;  phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội,  HĐND tỉnh trong việc thực hiện kế họach tiếp xúc cử tri, giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia;

            11- Tiếp tục củng cố, hướng dẫn các Ban thanh tra nhân dân, các Ban giám sát đầu tư cộng đồng họat động có hiệu quả. Phối hợp giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng; xin chủ trương Tỉnh uỷ giám sát việc thực hiện các chính sách, tài chính phục vụ cho các cuộc vận động, các hoạt động thanh tra nhân dân; phối hợp giải quyết các vụ việc, các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư;

            12- Chuẩn bị kinh phí, nội dung, chương trình, tổ chức tập huấn công tác Mặt trận năm 2009 cho cán bộ cơ sở và khu dân cư, cán bộ chủ chốt Mặt trận các cấp mới được bổ sung sau Đại hội Mặt trận các cấp. Phối hợp với Mặt trận Trung ương tổ chức lớp tập huấn giảm nghèo vào cuối tháng 7/2009.

            13- Phối hợp với các ngành tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh ĐắkLắk lần thứ 2 và phối hợp giải quyết một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, kiện toàn và thành lập tổ chức liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và các hội  hữu nghị ở các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.

            14- Hướng dẫn hoạt động cho các Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá XII nhiệm kỳ 2009-2014.

            15- Tiếp tục phát hành Thông tin công tác Mặt trận tỉnh số 3 & 4/2009, đồng thời nâng cao chất lượng trang Web của Mặt trận tỉnh; phát hành Kỷ yếu Đại hội XII Mặt trận tỉnh.

   TM. BAN THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- VP UBTW MTTQ Việt Nam;                                

- VP UBTWMTTQ VN Phía Nam;                                      

- VP Tỉnh uỷ;                                                                                                        

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; 

- Các vị UVUBMTTQVN tỉnh;

 - Các tổ chức thành viên;

- BTTMTTQ các huyện, tx, tp;

              - Lưu VP, VT.

 

 

 

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh DakLak

Tin khác:
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TRONG TỈNH LÀM TỐT VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH (07.22.2009)
LỄ RA MẮT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM LÂM THỜI HUYỆN KRÔNG BÚK. (07.20.2009)
ỦY BAN MTTQ TỈNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP ỦY BAN MTTQ THỊ XÃ BUÔN HỒ. (07.20.2009)
HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐĂK LĂK TỔNG KẾT 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC. (07.09.2009)
UBMTTQVN huyện Krông Năng (Dak Lak) Mở lớp bồi dưỡng cán bộ mặt trận cơ sở năm 2009 (06.25.2009)
Phỏng vấn ông Y Dec H‘Dơk - Chủ tịch Mặt trận tỉnh Đăk Lăk về cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo. (06.24.2009)
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2009 – 2014. (06.11.2009)
Nhìn lại một số kết quả trong quá trình triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (06.09.2009)
TỔ DÂN PHỐ 5 – PHƯỜNG THẮNG LỢI, ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA (06.08.2009)
KẾT QUẢ TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY VÌ NGƯỜI NGHÈO” Ở HUYỆN KRÔNG PĂK (06.05.2009) 
  ::| Sự kiện
December 2015  
CN Hai Ba Năm Sáu Bảy
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
::| Tin nóng
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH DAK LAK LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2014-2019.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐĂK LĂK LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2009 – 2014.